Ayahuasca

De Ayahuasca, ook wel de liaan van de ziel genoemd, is een klimplant die al duizenden jaren in het Amazonegebied groeit en gebruikt wordt door sjamanen. Over hoe zij tot ontdekking zijn gekomen dat deze plant zo’n krachtige werking heeft en hoe het te prepareren, zijn prachtige mythische verhalen over te vertellen. Om sjamaan te kunnen worden, verbleven de leerlingen vroeger minimaal een jaar, maar soms langer, in het regenwoud om zelfstandig alle planten te leren kennen en te ontdekken welke geneeskrachtige werking ze bevatten. Zij zijn ervan overtuigd dat alles een ziel heeft, inclusief de plantenwereld.

De leerling-sjamaan werd als het ware door de zielen van de verschillende planten en bomen onderwezen. Door het langdurige verblijf in het regenwoud, de afzondering en het intense contact met de plantenwereld verkreeg de leerling-sjamaan de kennis die nodig is om de mensen in de gemeenschap te behandelen en te genezen.De icaros (liederen) die de sjamanen tijdens de ceremonies zingen, hebben zij geleerd door het contact met de geestenwereld die zich geopenbaard heeft via het contact met de planten.

Door de Shipibo uit te nodigen naar Nederland blijft, naast het organiseren van medicijn-groepen, tevens hun cultuur behouden doordat zij hun eeuwenoude tradities kunnen delen met andere mensen. Er zijn tegenwoordig niet meer zoveel sjamanen per familie als in vroegere tijden, veel kinderen in de families gaan tegenwoordig naar regulier Peruaans onderwijs en verliezen hun binding met de Shipibo cultuur.

De sjamanen beschikken over een immense kennis van alle medicinale planten die in het Peruaanse Amazonegebied groeien en weten nagenoeg voor alle kwalen en aandoeningen een behandeling te bieden met planten, bomen en zelfs dierlijke bestanddelen die zij tot hun beschikking hebben in hun directe leefomgeving.
Hun bezoek is educatief en biedt daarnaast uiteraard de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en groei.
En hopelijk wekt het interesse bij de jonge generatie Shipibo wanneer ze zien dat de sjamanen in de familie uitgenodigd worden om hun tradities en kennis te delen met westerlingen. Het mooiste zou zijn als dit een aansporing voor ze is om zelf weer opgeleid te willen worden in wat van oudsher van generatie op generatie werd doorgegeven.

De Ayahuasca die tijdens de ceremonies wordt gedronken, is een mengsel van twee verschillende planten. Ten eerste de stam van de liaan zelf en ten tweede de bladeren van de Chacrunaplant.

De stam van de Ayahuasca wordt bewerkt door ze plat te slaan, deze wordt daarna verschillende dagen gekookt in water samen met de bladeren van Chacruna plant om de drank te bereiden. De combinatie van de twee planten zorgt voor het immens geneeskrachtige effect dat de drank heeft en eveneens voor de visioenen die kunnen voorkomen na het drinken van het medicijn.

De Ayahuasca wordt beschouwd als moeder en als lerares en wanneer er op de juiste wijze en altijd met respect, met haar wordt omgegaan, kun je grootse dingen bereiken door met haar te werken.
Zij geeft je inzichten in jezelf en de wereld, contacten met de geestenwereld en genezing op lichamelijk, emotioneel en spiritueel niveau. De kunst is om deze lessen te integreren in je dagelijks leven. Veel mensen zijn na hun eerste ceremonie tot de conclusie gekomen dat zij nog lang niet klaar zijn met leren en besluiten om langere tijd intensief met Ayahuasca te werken.

Na wetenschappelijk onderzoek naar de werking van Ayahuasca (Dr. Charles Grob heeft in 1993 een Hoasca Project ontwikkeld waarin onderzoek is gedaan naar de fysieke en psychologische effecten van Ayahuasca, hij heeft daarbij een groep genomen die Ayahuasca gebruikt en een controlegroep die nog nooit Ayahuasca had gebruikt) is gebleken dat Ayahuasca het vermogen van het lichaam vergroot om de serotonine op te nemen die van nature aanwezig is.

De groep die Ayahuasca gebruikte had zonder terugval een duidelijke vermindering van verslavingsproblematiek, depressie en/of angststoornissen.
Uit het onderzoek is eveneens gebleken dat Ayahuasca beter werkt dan anti-depressiva, omdat deze het serotonine-niveau in het lichaam zodanig verhogen dat de cellen dit automatisch compenseren door serotonine receptoren af te breken.

De genezing vindt eigenlijk plaats op twee verschillende niveaus; de Ayahuasca werkt reinigend en zuiverend, in eerste instantie voornamelijk op lichamelijk gebied. Dit kan soms wel enkele ceremonies duren en kan gepaard gaan met overgeven en/of diarree, maar dit is nodig om je voor te bereiden op de stadia van emotionele en spirituele reiniging die daarna volgen.

Tegelijkertijd werkt ze ook aan je persoonlijke transformatie, het zoeken naar je werkelijke zelf, het opnieuw in balans brengen van je lichaam en geest en het verwerken van oude trauma’s en dilemma’s. Het werken met Ayahuasca brengt meer begrip voor het waarom van bepaalde fases en situaties in je leven. Vaak word je geconfronteerd met bepaalde kwesties die je diep hebt weggestopt omdat je er niet over wilde nadenken of die te pijnlijk waren om er iets mee te doen.
Het is diepzinnig, emotioneel en hard werk, maar de vruchten die je ervan plukt draag je levenslang met je mee.

Het is belangrijk om hier te vermelden dat niet iedereen visioenen krijgt na het drinken van Ayahuasca. Koester niet al te hoge verwachtingen, want de ziel van de Ayahuasca heeft de neiging om niet in te gaan op eisen, alleen op verzoeken. Daarnaast is het helaas nodig om duidelijk te maken dat Ayahuasca absoluut niet gezien moet worden als recreatieve drugs!!

Het wordt niet op prijs gesteld als mensen alleen maar komen om te “trippen” en het als een psychedelische ervaring opvatten. Het werken met Ayahuasca moet serieus genomen worden, je intentie, volharding en geduld zullen uiteindelijk leiden tot de beste resultaten en wanneer je de diepere niveaus van reiniging en zuivering hebt bereikt, komen de visioenen vanzelf.

Het is nooit te voorspellen hoe een ceremonie zal verlopen, iedere ceremonie verloopt anders dan de vorige en daarbij verschilt het van persoon tot persoon hoe de ceremonies beleefd worden. Iedereen heeft per slot van rekening zijn/haar eigen dilemma’s en kwesties te verwerken en moet zijn eigen reis doormaken.

Uiteraard is het werk dat de sjamaan tijdens de ceremonies doet van essentieel belang voor genezingsproces. Doordat hij zelf ook Ayahuasca drinkt tijdens de ceremonies kan hij in contact komen met de geestenwereld en inzicht krijgen in jouw problematiek en de energie geven die je nodig hebt om te genezen. Daarnaast is hij er natuurlijk om je te begeleiden en te helpen als je een moeilijke ceremonie ervaart.
De sjamaan en de Ayahuasca zijn echter geen tovenaars, het uiteindelijke werk zul je zelf moeten doen en de resultaten liggen in jouw handen.